Τι δεξιότητες καλλιεργεί το παιχνίδι με τα LEGO στα παιδιά;

Τα τουβλάκια Lego έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων μέσα σε ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον.

Τα Lego:

  • Ενισχύουν τη δημιουργικότητα.
  • Διδάσκουν στα παιδιά να σκέφτονται τρισδιάστατα.
  • Εξελίσσουν τη λεπτή τους κινητικότητα.
  • Ενθαρρύνουν την επικοινωνία και την κριτική σκέψη.
  • Βελτιώνουν την αναγνωστική καλλιέργεια και την κατανόηση των κειμένων καθώς το παιδί πρέπει να διαβάσει τις οδηγίες.
  • Τέλος, λόγω της κατασκευαστικής φύσης του παιχνιδιού, τα παιδιά αναπτύσσουν την οργάνωση, το σχεδιασμό και τις τεχνικές για την επίλυση προβλημάτων